Palun sisesta oma sünniaasta.

pernod-logo

Meie vastutus

Pernod Ricard'i jaoks tähendab sotsiaalne vastutus majandusliku edu ühendamist jätkusuutliku arengu ja keskkonnasäästliku tegutsemisega.

Me püüame selles vallas teha rohkem kui seaduste ja õigusaktidega on ette nähtud ning tervitame suurenenud nõudmisi tervise, keskkonnakaitse ja sotsiaalse vastutuse vallas - need käivad käsikäes meile oluliste väärtustega.

Tarbijad
Alkohol on osa meie kultuurist ning mõõdukas alkoholi tarbimine on sotsiaalselt aktsepteeritav. Vaatamata sellele peame endale aru andma riskidest, mis kaasnevad alkoholi hoolimatu ja liigse tarvitamisega. Pernod Ricard teadvustab oma rolli mõõduka ja vastutustundliku alkoholikultuuri edendamisel.

Töötajad 
Pernod Ricard toetab ettevõtlikkust, entusiasmi ja initsiatiivi võtmist oma töötajate seas. Iga meie töötaja on kordumatu isiksus ning soolised, vanuselised, rahvuslikud ja päritolu erisused on hindamatu vara. Kompetentsed ja pühendunud töötajad on vältimatuks eelduseks nii ettevõtte kui üksikisiku eesmärkide saavutamisel. Me tunneme vastutust oma töötajate ees ja keskendume indiviidile. Igal töötajal on võimalus õppida ja areneda. 

Kliendid ja varustajad
Meie suhteid klientide, varustajate ja teiste äripartneritega iseloomustab professionaalsus, austus ja tugev eetika. Pernod Ricard on töötanud välja meetodi varustajate hindamiseks sotsiaalse vastutustundlikuse vaatenurgast. Selle hindamissüsteemi eesmärk on lihtne - valida välja varustajad, kes tegutsevad keskkonnasäästlikult, eetiliselt ning inimeste ja ühiskonnaga arvestades ning samas aidata varustajatel neis valdkondades areneda. Pernod Ricard ei tööta partneritega, kes samu väärtusi ei austa.

Keskkond 
Hoolivus keskkonna suhtes on meile oluline ning me püüame pidevalt vähendada oma majandustegevuse kahjulikku mõju keskkonnale. Pernod Ricard edendab jätkusuutlikku põllumajandust ning pöörab palju tähelepanu loodusressursside, eriti vee, energia ja tooraine, säästlikumale kasutamisele. Me püüdleme selle poole, et neis valdkondades iseennast pidevalt ületada.

Ühiskond 
Meie tegevus on alati kooskõlas seaduste ja õiguslike normidega. Me pingutame selle nimel, et olla ümbritseva maailmaga heades suhetes ning anda ka omalt poolt ühiskonnale midagi tagasi. Üha enam tarbijaid tunneb huvi ettevõtete panuse vastu sotsiaalse vastutuse vallas. Me tahame olla avatud ja läbipaistev ettevõte ja suhtume sellesse positiivselt.

Tulevikuplaanid sotsiaalse vastutuse vallas
Pernod Ricard'i tulevasi tegevusplaane keskkonna, tervise ja sotsiaalse vastutuse vallas iseloomustab proaktiivsus, kaugelenägelikkus ja süsteemne lähenemine. See tähendab, et me alustame dialoogi erinevate sidusgruppidega nng suhtume austusega sellesse, kuidas ümbritsev maailm meie ärile vaatab. Me tõstame oma nõudmisi tarnijatele, oodates neilt suurema vastutuse võtmist keskkonna ja oma töötajate ees. Me jätkame tööd selle nimel, et meie tooteid tarbitaks mõistlikul ja tervist mitte kahjustaval moel. Meie ettevõtte ja meie tarnijate töötajad peavad saama töötada turvalises keskkonnas ning neile tuleb pakkuda piisavalt võimalusi enda arendamiseks. Lisaks panustame aktiivselt jagatud loodusvarade jätkusuutlikku kasutamisse.

Lisainfo: www.pernod-ricard.com