pernod-logo

For Miljøet

Pernod Ricard Norway ønsker å bidra til bærekraftig utvikling. Vi vil minimere vår negative påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt.

CSR2.png

Globalt jobber Pernod Ricard for å begrense forbruk av vann, råvarer og energi i produksjon, minimere bruk av kjemikaler og redusere emballasje i tillegg til å etterstrebe miljøvennlig transport. Vi utnytter ny teknologi og vitenskap, samt gjenvinning og gjenbruk av restavfall for å oppnå bærekraftig produksjon. Alle produksjonsenheter skal være miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.  Vi gjennomfører tiltak lokalt ved blant annet kildesortering, tilstrebe miljøvennlig bilpark, overtidslys og begrense papirbruk.